Веб-словарь

Словарь обновлён 2 июля 2020 года
мо́жно безл. eble; eblas; oni povas;
      ~ наде́ятся, что... espereble, ke...; oni povas esperi, ke...;
      ~ поду́мать, что... eblas pensi, ke...; oni povas pensi, ke...;
      ~ сказа́ть, что... eblas diri, ke...; oni povas diri, ke...;
      ~ (мне) войти́?, (к вам) ~? ĉu mi povas eniri?;
      ~ (мне) спроси́ть? ĉu mi povas demandi?; ĉu eblas demandi?;
      ~ вас на мину́точку? ĉu mi povas okupi vin por unu minuto?; ĉu mi povas
okupi unu minuton da via atento?;
      е́сли ~ se eble;
      здесь ~ кури́ть? ĉu oni povas fumi ĉi tie?;
      как ~!, ра́зве ~! (это (даже) нельзя представить!) tio (eĉ) ne estas
imagebla!; (это совершенно невозможно!) tio tute (или absolute) ne
eblas!;
      как ~ лу́чше kiel eble plej bone;
      как ~ ра́ньше kiel eble plej frue;
      как ~ скоре́е kiel eble plej baldaŭ.


Редакция: 2007-06-16
Постоянная ссылка: http://eoru.ru/sercxo/можно